Skip to main content

Fase I ‘Hof van Zurloh’ afgerond

Nieuws

Met het storten van de dakvloer van het compleet vernieuwde betonnen skelet van Breestraat 130 in Leiden is fase I (ruwbouw) afgerond. Inmiddels heeft Regiobouw Haarlemmermeer B.V. samen met Oudendal Groep overeenstemming bereikt voor het realiseren van fase II. Daarbij ligt de focus op het realiseren van compleet houten (HSB) hofwoningen, het vernieuwen van bestaande daken en gevels en het afbouwen van bestaande en nieuwe appartementen inclusief binnenterrein.

De werkzaamheden van fase II zullen Q3 2023 starten.